آيا شما چاق هستيد و شيريني خوريد؟ | دکتر شهرام نظری

Dr. Shahram Nazari


آیا شما چاق هستید و شیرینی خورید؟چاقی با بیماری‌های مختلفی همچون بیماری قلبی- عروقی، هایپرتنشن، مقاومت به انسولین، دیابت نوع دو، هایپرلیپیدمیا، کاهش یا توقف تنفس هنگام خواب، درد عضلانی یا مفصلی، استئوآرتریت دژنراتیو و افسردگی مرتبط است. این بیماری‌های همراه نه تنها موجب کاهش طول عمر فرد می‌شود بلکه کیفیت زندگی وی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. گاستریک مینی بای پاس در واقع اسلیو لوپ بای پاس است که عده ای آنرا گاستریک مینی بای پاس نامیده اند و اصلا به معنی بای پاس کوچولو نیست. جراحی مینی گاستریک بای پس روشی نویین از جراحی بای پس کلاسیک می باشد که طبق آمار انجام شده روی گروه های مطالعاتی با حجم آماری بالا مشخص شده است که تداوم کاهش وزن در دراز مدت و همچنین میزان درمان بیماری های همراه چاثی نظیر دیابت در جراحی مینی بای پس بیشتر می باشد. همچنین کیفیت زندگی پس از جراحی با توجه به تحمل غذایی بهتر بیماران در بیماران پس از عمل جراحی مینی بای پس بهتر از بای پس کلاسیک می باشد. در جراحی مینی گاستریک بای پس ترکیبی از دو اثر کاهش وزن اصلی یعنی ایجاد سوء جذب و کاهش ظرفیت ذخیره غذا برای بیمار ایجاد می گردد.در مورد مطلب بالا نظر بدهید