تشخیص سندرم متابولیک | دکتر شهرام نظری

Dr. Shahram Nazari


تشخیص سندرم متابولیک
- دور کمر بیشتر از ۸۸ سانتیمتر برای زنان و ۱۰۲ سانتی متر برای مردان. برخی عوامل مانند داشتن تاریخچه خانوادگی، دیابت و یا نژاد آسیایی داشتن، خطر مقاومت به انسولین را افزایش می دهند. چنانچه فرد یکی از عوامل خطر ذکر شده را دارا باشد، میزان دور کمر به ۷۹ تا ۸۷ سانتی متر برای خانم ها و ۹۴ تا ۹۹ سانتی متر برای آقایان کاهش می یابد.
- سطح تری گلیسرید خون بالاتر از ۱۵۰ میلی گرم در دسی لیتر و یا تحت درمان بودن با داروهای کاهنده تری گلیسرید بالا.
- کلسترول خوب (HDL) پایین تر از ۴۰ میلی گرم در دسی لیتر در آقایان و پایین تر از ۵۰ میلی گرم در دسی لیتر در زنان و یا دریافت درمان دارویی به منظور افزایش HDL خون.
- فشار خون سیستولیک بالاتر از ۱۲۰ میلی متر جیوه و فشار خون دیاستولیک بالاتر از ۸۰ میلی متر جیوه و یا دریافت درمان دارویی به منظور درمان پرفشاری خون.
- افزایش قند خون در حد بالاتر از ۱۰۰ میلی گرم در دسی لیتر و یا دریافت درمان دارویی به منظور درمان بالا بودن قند خون.

در مورد مطلب بالا نظر بدهید