جراحی چاقی یا اسلیو معده (SLEEVE) چه تغییری روی دستگاه گوارش ایجاد می کند که باعث کاهش وزن می شود؟ | دکتر شهرام نظری

Dr. Shahram Nazari


جراحی چاقی یا اسلیو معده (SLEEVE) چه تغییری روی دستگاه گوارش ایجاد می کند که باعث کاهش وزن می شود؟امروزه، جراحی های چاقی برای درمان چاقی مفرط بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این بین ، جراحی اسلیو معده جزو محبوب ترین جراحی های چاقی در سراسر دنیاست.در جراحی اسلیو معده کاهش قابل توجه ظرفیت معده و ایجاد یک محدودیت اجباری و فیزیولوژیک در میزان غذای مصرفی فرد صورت می گیردو حدود ۸۰ درصد از بخش قابل ارتجاع معده شامل قسمتی از معده – که هورمون گرلین (GHERLIN؛ هورمونی که نقش بسزایی در ایجاد اشتها دارد یا همان هورمون گرسنگی) ترشح می کند – از معده جدا شده و قسمت باقی مانده معده به کمک یک دستگاه ویژه بخیه می خورد. بیماران بعد از عمل جراحی به دلیل کوچک شدن قابل توجه معده و حذف هورمون گرلین به صورت فیزیولوژیک، تمایل بسیار کمی به مصرف خوراکی داشته و حتی در صورت تمایل، توان مصرف بیش از حد خوراکی را ندارند. این محدودیت تقریبا تا پایان عمر باقی می ماند . جراحی اسلیو معده در یک سال اول باعث کاهش وزن قابل توجه فرد شده و در ادامه این کاهش وزن را به همین صورت نگه می دارد.در مورد مطلب بالا نظر بدهید