ديسكسيون لنفاوي حين جراحي سرطان معده | دکتر شهرام نظری

Dr. Shahram Nazari


دیسکسیون لنفاوی حین جراحی سرطان معده

دکتر شهرام نظری پیشگام در جراحی لاپاروسکوپی پیشرفته در ایران و بنیان‌گذار جراحی در درمان بیماریهای متابولیک (دیابت، چربی خون بالا) در رشته جراحی در ایران
درخصوص درمان جراحی دیسکسیون لنفاوی حین جراحی سرطان معده توضیح داد:

ادامه مطلب

در این ویدئو دکتر شهرام نظری متخصص جراحی های لاپاروسکوپی پیشرفته، روش لاپاروسکوپی دیسکسیون لنفاوی اطراف شریان معده ای راست را در حین جراحی سرطان معده نمایش میدهد. برای دیدن این ویدیو روی آپارات و یا نماشا کلیک کنید.

جراحی دیسکسیون لنفاوی حین جراحی سرطان معده

دیسکسیون لنفاوی حین جراحی سرطان معده ۲ هدف اصلی دارد
۱-کمک به مرحله بندی صحیح بیماری (Staging) 2-برداشتن غدد لنفاوی درگیر به هدف بهبود درمان، مطالعات متعددی نشان داده اند که تعداد غدد لنفاوی درگیر در سرطان معده بر پیش آگهی بیماران مؤثر است. در عین حال مطالعات زیادی نشان داده اند که برداشتن حداقل ۱۵ تا ۱۶ عدد غده لنفاوی جهت مرحله بندی (Staging) صحیح، لازم است. طبق توصیه های انجمن آمریکایی سرطان (AJCC) جهت مرحله بندی صحیح باید حداقل ۱۶ عدد غده لنفاوی حین جراحی برداشته شود. بر حسب وسعت جراحی برداشتن غدد لنفاوی دو روش D2, D1 وجود دارند. در دیسکسیون لنفاوی از نوع D1 ،قسمتی از غدد لنفاوی مرتبه اول معده ( شامل غدد لنفاوی بزرگ و کوچک امنتوم شامل غددلنفاوی در امتداد خم کوچک و بزرگ معده و غدد لنفاوی فوق پیلوری در امتداد شریان گاستریک ) و غدد لنفاوی کاردیاک راست و چپ برداشته می شوند. در دیسکسیون لنفاوی از نوع D2 ، نواحی لنفاوی D1 به همراه تمام غدد لنفاوی در امتداد شریان گاستریک چپ، شریان مشترک کبدی، شریان سلیاک، شریان طحالی و غدد لنفاوی در ناف طحال برداشته می شوند. انجام دیسکسیون موفق لنفاوی به روش D2 نیاز به تجربه و آموزش کافی و کامل جراحان دارد. در حال حاضر در شرق آسیا، گاسترکتومی بهمراه دیسکسیون لنفاوی D2 ، استاندارد درمان به حساب می آید. در کشورهای غربی جراحی گاسترکتومی بهمراه دیسکسیون لنفاویD2 روشی توصیه شده است اما هنوز استاندارد و اجباری به حساب نمی آید اما به مرحله بندی (Staging) صحیح بیماران کمک می کند. نتایج دو مطالعه بزرگ که به مقایسه این دو روش پرداختند
  • در مطالعه آلمانی Dutch Gastric Cancer سرطان معده که ۷۱۱ بیمار مبتلا به سرطان معده را در ۲ گروه دیسکسیون لنفاوی D2,D1 به همراه جراحی برداشتن معده (گاسترکتومی) مورد بررسی قرار داد. در گروه D2‌ در مقایسه با گروه D1 میزان عوارض بعد از جراحی و مرگ و میر ناشی از جراحی به طور معنا داری بیشتر از گروه D1 بود در عین حال در بررسی میزان بقای ۵ ساله و ۱۵ ساله میزان بقا به طور معناداری در گروه D2 افزایش نیافت و فقط میزان مرگ و میر ناشی از سرطان در پیگیری ۱۵ ساله به طور معنا داری در D2 کمتر از
گروه D1 بود (۴۸ % در مقابل ۳۷ %). در این مطالعه دیده شد، کسانی که بیشتر از ۶ غده لنفاوی درگیر داشتند(N2) ، انجام جراحی دیسکسیون لنفاوی D2 باعث بهبود میزان بقای بیماران شد. در پیگیری ۱۵ سالة بیماران میزان عود موضعی در گروه D2 کمتر از گروه D1 بود. (۱۲ % در مقابل ۲۲ %)
  • در یک مطالعه بزرگ بریتانیایی (Medical research council)که به بررسی ۴۰۰ بیمار مبتلا به سرطان معده در دو گروه دیسکسیون لنفاوی D2,D1 پرداخت، مشاهده شد که انجام جراحی به روش D2 میزان عوارض جراحی و مرگ و میر ناشی از جراحی را بطور معناداری افزایش داد اما نتوانست بقای بیماران را در پیگیری ۵ ساله به طور معنا داری افزایش دهد.
اما مطالعات جدید غربی نشان داده اند که انجام جراحی دیسکسیون لنفاوی به روش D2 در مراکزی که تجربه کافی در این روش داشته اند باعث مرگ و میر بیشتری در بیماران نمی شود. در مطالعات ژاپنی و چینی یا تایوانی اغلب انجام جراحی به روش دیسکسیون D2 با بهبود میزان بقای بیماران همراه بوده است. در حال حاضر طبق توصیه پانل National comprehensive cancer network توصیه می شود ، در مبتلایان به سرطان معده جراحی گاسترکتومی به همراه دیسکسیون لنفاوی D1 و یا دیسکسیون مدیفیه D2 به منظور برداشتن حداقل ۱۵ غده لنفاوی در مبتلایان به سرطان محدود معده انجام شود. توصیه می شود که جراحی برداشتن طحال(اسپلنکتومی) فقط در صورت درگیری طحال یا ناف طحال انجام گردد. طبق توصیه های موجود جراحی دیسکسیون لنفاوی D2 فقط در مراکزی که تجربه بالا و کافی در این زمینه دارند و تعداد زیادی از این نوع جراحی را انجام داده اند، انجام شود که در این صورت می توانیم انتظار کاهش مرگ و میر ناشی از سرطان را داشته باشیم.

ادامه مطلب

در مورد مطلب بالا نظر بدهید