رابطه جنسی پس از جراحی چاقی | دکتر شهرام نظری

Dr. Shahram Nazari


رابطه جنسی پس از جراحی چاقیدر هفته ها و ماه های اول بعد حراجی به علت کاهش چشم گیر بافت های ذخیره کننده کالری بدن می سوزد و ادامه داشتن این روند سریع تا حداقل شش ماه بعد عمل احتمالا برای اعمال جنسی دچار کاهش احساس کاهش توانایی و کاهش میل جنسی می شوید که با توجه به فرایند گفته شده امری طبیعی است. پس از دوره شیب سریع کاهش وزن با توجه به زدوده شدن حجم قابل توجه از بافت چربی و در نتیجه کاهش هورمون های اختصاصی بازدارنده جنسی مترشحه از چربی ها میل و توان جنسی به حالت عادی و حتی بیشتر از آن می رسد.


در مورد مطلب بالا نظر بدهید