مردم ایران عصبانی ترین مردم جهان | دکتر شهرام نظری

Dr. Shahram Nazari


مردم ایران عصبانی ترین مردم جهان


موسسه گالوب اعلام کرد:
در گزارش سالانه موسسه گالوب ۲۰۱۷، طی یک پژوهش که براساس مطالعه وضعیت ۱۴۲ کشور انجام شد، مردم ایران به عنوان عصبانی ترین مردم جهان معرفی شدند.
در این گزارش مردم ایران با ۵۰ درصد و عراق با %۴۹ و سودان جنوبی با %۴۷ عصبانی ترین کشورهای دنیا معرفی شده اند./ایرنا

در مورد مطلب بالا نظر بدهید