Dr. Shahram Nazari


مصرف قندها، شکر و نوشیدنی های شیرین را کنار بگذارید
مصرف قندها، شکر و نوشیدنی های شیرین را کنار بگذارید: شکرهای افزوده را می‌توان شکر پنهان نامید زیرا گاهی نمی‌دانیم در خوراکی‌هایی که می‌خوریم تا چه اندازه شکر وجود دارد. شکر ماده‌ای بسیار ناسالم است. در این میان مصرف شکر به صورت مایع حتی بدتر است. مصرف بیش از اندازه‌ی شکر، به خصوص نوشیدنی‌های شیرین مانند نوشابه‌ها، آب میوه‌ها و نوشیدنی‌های ورزشی پُرشکر ممکن است محرک عمده‌ی تجمعِ چربی در شکم باشند.در مورد مطلب بالا نظر بدهید