Dr. Shahram Nazari


پیشگیری از سنگ کیسه صفرا

برخی عوامل مانند سن، جنسیت و نژاد با احتمال تشکیل سنگ های کیسه صفرا در ارتباط هستند.
با این حال می توان با داشتن رژیم های گیاه خواری، احتمال تشکیل این سنگ ها را کاهش داد. احتمال ابتلا به سنگ های کیسه صفرا در افراد گیاه خوار بسیار کمتر از گوشت خواران است.
بسیاری از محققان معتقدند
رژیم های غذایی کم چرب که حاوی مقادیر زیادی میوه، سبزیجات و فیبر رژیمی باشند، می توانند در پیشگری از تشکیل سنگ های کیسه صفرا موثر واقع شوند.
همچنین کنترل وزن بدن می تواند در پیشگیری از سنگ های کیسه صفرا موثر باشد. در حالی که رژیم های لاغری سریع و کاهش وزن شدید این احتمال را افزایش می دهند. بهتر است وزن طبیعی خود را حفظ کنید و میانه رو باشید. سنگ صفراوی پس از بای پس معده که بدلیل کهش وزن سریع بیمار است، در ۳۶% موارد در همان ۶ ماه اول پس از عمل ایجاد گردیده و در نیمی از موارد علامتدار می شود، لذا برخی از جراحان درهمان زمان عمل، کله سیستکتومی پروفیلاکتیک را قبل از شروع بای پس انجام می دهند .

در مورد مطلب بالا نظر بدهید