تحصیلات دانشگاهی | دکتر شهرام نظری

Dr. Shahram Nazari

تحصیلات دانشگاهی

دکترا

دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران (۱۳۶۸-۱۳۶۱)

تخصص

جراحی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران (۱۳۷۴-۱۳۷۰)

فوق تخصص

فوق تخصص جراحی لاپاروسکوپی پیشرفته از اتریش، آلمان و فرانسه (۱۳۹۰-۱۳۸۳)