فلوشیپ | دکتر شهرام نظری

Dr. Shahram Nazari

فلوشیپ

۲۰۱۱

دوره پیشرفته تکنیک‌های APPEAR و SMART، دوره فشرده APPEAR و SMART ،بیمارستان Queen Mary ، دانشکده جراحی دانشگاه Hong Kong / هونگ کونگ، ۲۰۱۱٫

۲۰۱۱

دوره پیشرفته آندوسکوپی مداخله‌ای(اینترونشنال)دستگاه گوارش، دوره فشرده Interventional GI Endoscopy ،دانشگاه Strasbourg ، استراسبورگ / فرانسه، ۲۰۱۱٫

۲۰۱۱

دوره تخصصی جراحی های لاپاروسکوپیک از یک برش منفرد، دوره فشرده SILS ،مرکز آموزشی اروپاییCovidien، الانکور / فرانسه، ۲۰۱۱٫

۲۰۱۰

دوره تخصصی جراحی های آندوسنوپیک تومورهای رکتوم ، دوره فشرده TEM ،دانشگاه Tubingen، کنیتلینگن / آلمان، ۲۰۱۰٫

۲۰۰۸

دوره تخصصی مجدد جراحی اکسپلور لاپاروسکوپیک کلدوک و کلدوکوسکوپی، کنگره سالانه جراحی‌های آندوسکوپی اروپایی EAES، سوئد، ۲۰۰۸٫
دوره تخصصی مجدد ترمیم لاپاروسکوپیک هرنیای جدار شکم، نزد Prof. Dr. Berger، آلمان، ۲۰۰۸٫

۲۰۰۷

دوره تخصصی مجدد جراحی لاپاروسکوپی تومورهای معده / گاسترکتومی، کنگره سالانه جراحی‌های آندوسکوپی اروپایی EAES، یونان، ۲۰۰۷٫

۲۰۰۶

دوره تخصصی جراحی لاپاروسکوپی تومورهای کبد و رزکسیون / لوبکتومی، کنگره سالانه جراحی‌های لاپاروسکوپیک و آندوسکوپیک آسیا ELSA، کره جنوبی، ۲۰۰۶٫
دوره تخصصی مجدد جراحی لاپاروسکوپی گاستریک باندینگ، کنگره سالانه جراحی‌های لاپاروسکوپیک و آندوسکوپیک آسیا ELSA، کره جنوبی، ۲۰۰۶٫
دوره تخصصی جراحی لاپاروسکوپی تومورهای معده / گاسترکتومی، کنگره سالانه جراحی‌های لاپاروسکوپیک و آندوسکوپیک آسیا ELSA، کره جنوبی، ۲۰۰۶٫

۲۰۰۵

دوره تخصصی مجدد لاپاروسکوپی پیشرفته جراحی‌های کولون (Laparoscopic Colectomy and Rectopexy)، نزد Prof. Dr. Martin Susewind و Dr. Tom Kirchner، بیمارستان MIC Gmbh، آلمان، ۲۰۰۵٫
دوره تخصصی لاپاروسکوپی پیشرفته جراحی‌های آدرنال و هرنیورافی (Laparoscopic Adrenalectomy and Hernioraphy)، نزد Prof. Dr. Martin Susewind و Prof. Dr. Med. Omid Abri، بیمارستان MIC Gmbh، آلمان، ۲۰۰۵٫
دوره تخصصی لاپاروسکوپی پیشرفته جراحی‌های رحم و تخمدان (Laparoscopic Supraservical Hysterectomy and Ovarian Cystectomy)، نزد Prof. Dr. Detlef Raatz، بیمارستان MIC Gmbh، آلمان، ۲۰۰۵٫
دوره تخصصی لاپاروسکوپی Nissen Fundoplication، کنگره سالانه جراحی‌های لاپاروسکوپیک، فرانسه، ۲۰۰۵٫

۲۰۰۴

دوره تخصصی لاپاروسکوپی پیشرفته در درمان چاقی، جراحی آندوسکوپیک چاقی و کارگذاری پروتز گاستریک باندینگ، نزد Prof. Dr. Jakesz Raimund و Prof. Dr. Gerhad Prager، بیمارستان AKH، اتریش، ۲۰۰۴٫
دوره تخصصی جراحی پیشرفته درمان هموروئید و جراحی‌های اولتراسونیک (HAL-Doppler Ultrasonic Proctoscop)، نزد Prof. Dr. Wunderlich Max، بیمارستان AKH، اتریش، ۲۰۰۴٫
دوره تخصصی جراحی لاپاروسکوپی پیشرفته کولون و سیگموئیدکتومی، نزد Prof. Dr. Wunderlich Max، بیمارستان Barmherzigen Shwestern، اتریش، ۲۰۰۴٫