تدریس و آموزش | دکتر شهرام نظری

Dr. Shahram Nazari

تدریس و آموزش

دوره جراحی سنگ صفرا و آپاندیس برای جراحان عمومی

نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، تهران / ایران، ۱۳۹۱

دوره پیشرفته ترمیم فتق به روش لاپاروسکوپی

مرکز تحقیقات شرکت Wolf، دبی / امارات متحده عربی، ۱۳۹۱

دوره ارگونومی در لاپاروسکوپی

مرکز تحقیقات شرکت Wolf، دبی / امارات متحده عربی، ۱۳۹۰

دوره ترمیم فتق به روش لاپاروسکوپی

مرکز تحقیقات شرکت Wolf، دبی / امارات متحده عربی، ۱۳۹۰

دوره هماهنگ سازی لاپاروسکوپی

مرکز تحقیقات شرکت Wolf، دبی / امارات متحده عربی، ۱۳۹۰

دوره لاپاروسکوپیک آپاندکتومی

مرکز تحقیقات شرکت Wolf، دبی / امارات متحده عربی، ۱۳۹۰

تدریس دوره جراحی لاپاروسکوپی با عنوان Suturing and Clipping و Insufflation

بیمارستان رسول اکرم، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران / ایران، ۱۳۸۶

تدریس دوره جراحی لاپاروسکوپی مقدماتی و پیشرفته جهت جراحان عمومی شاغل در تامین اجتماعی >

بیمارستان میلاد، تهران / ایران،۱۳۸۲- ۱۳۸۶