کله سیستکومی با کلانژیوگرافی حین عمل

جراحی کله‌سیستکتومی با بررسی کلانژیوگرافی و کولدوکوسکوپی

کلانژیوگرافی حین عمل
Intraoperative Cholangiography-IOC

دکتر نظری از سال 1374 تا به حال علاوه بر اعمال جراحی سنتی باز، بیش از 2900 عمل جراحی کله‌سیستکتومی لاپاروسکوپیک و بیش از 550 عمل جراحی لاپاروسکوپی پیشرفته به خصوص در زمینه بیماری‌های دستگاه گوارش انجام داده است. دکتر نظری به طور معمول کله‌سیستکتومی لاپاروسکوپیک را با بررسی کلانژیوگرافی حین عمل، كولدوكوسكوپی لاپاروسکوپیک حین عمل و خارج كردن سنگ‌هاي كلدوك (آندوسكوپی لوله صفراوي) در موارد لزوم انجام می‌دهد. همچنین جراحی‌های لاپاروسکوپیک کلدوک (لوله صفرا) و کارگذاری لوله تی و یا آناستوموز (اتصال) لاپاروسکوپیک کلدوک به لوله گوارش نیز با لاپاروسکوپی انجام می‌شود.

جراحی کله‌سیستکتومی با بررسی کلانژیوگرافی و كولدوكوسكوپی حین عمل و خارج كردن سنگ‌هاي كلدوك (آندوسكوپی لوله صفراوي)

حدود 15-10 درصد از بیمارانِ مبتلا به سنگ کیسه صفرا، سنگ کلدوک نیز دارند که در برخی موارد، این عارضه از قبل مشخص بوده اما در بسیاری از موارد حتی به هنگام جراحی کیسه صفرا مشخص نمی‌شوند. قبل از این، تشخیص وجود سنگ در مجاری صفراوی با استفاده از تکنیک‌های تصویربرداری صورت می‌گرفت و بیمار تحت عمل جراحی باز درمان می‌شد. در حال حاضر توسط لاپاروسکوپی (ورود از طریق شکم) می‌توان مجاری صفراوی را بررسی نمود و سنگ‌ها را از مجرا خارج کرد. همچنین از طریق کلدوکوسکوپ‌های قابل ارتجاع امکان مشاهده داخل مجاری صفراوی وجود دارد.