قطع عصب سمپاتیک گردنی – سینه‌ای جهت درمان تعریق شدید دست‌ها

قطع عصب سمپاتیک گردنی – سینه‌ای جهت درمان تعریق شدید دست‌ها

عرق کردن به دلیل قرار گرفتن در هوای گرم، تب کردن و یا ورزش کردن، به پایدار ماندن دمای بدن کمک می‌کند.‌ هنگامی که تعریق بیش از حدِ طبیعی باشد، فرد دچار تعریق شدید و یا هایپرهیدروزیس است. در این شرایط حتی در هوای سرد، بدون استرس و در حالت استراحت، به شدت عرق می‌کند. این مشکل ممکن است در زیر بغل، کف دست و پا وجود داشته باشد که مورد اول معمولاً در سن بلوغ ایجاد شده و دو مورد دیگر می‌تواند از سنین کودکی وجود داشته باشد.
درمان این بیماری از طریق تجویز دارو، ضد عرق موضعی، یونتوفورزیس، بوتاکس و جراحی صورت می‌گیرد. سمپاتکتومی آندوسکوپیک قفسه سینه (ETS)، مؤثرترین روش برای درمان تعریق شدید می‌باشد. برای انجام جراحی، 3-2 شکاف کوچک در زیر هر یک از بازوها ایجاد می‌شود که از طریق آن دوربین (اندوسکوپ) و ابزارهای مخصوصِ جراحی با حداقل تهاجم وارد قفسه سینه می‌شوند. سپس جراح، اعصابی که تولید کننده عرق در ناحیه دچار هایپرهیدروزیس است را قطع می‌کند. این عملیات در سمت مقابل نیز تکرار می‌شود.