تجربیات حرفه‌ای

تجربیات اجرایی
  1. رییس مرکز بهداشت و درمان نیک‌شهر، سیستان و بلوچستان، ایران (1370-1369)
  2. رییس بیمارستان امام و جراح عمومی، سمنان، ایران (1375-1374)
  3. جراح عمومی و لاپاروسکوپی، آذربایجان شرقی، ایران (1380-1375)
  4. جراح عمومی و لاپاروسکوپی در بیمارستان امیرالمؤمنین، مراغه، ایران (1385-1380)
  5. جراح عمومی و لاپاروسکوپی در بیمارستان‌های میلاد، مدائن، چمران، لاله و عرفان، تهران، ایران (1380- تاکنون)
  6. مشاور، جراح عمومی و مدرس جراحی لاپاروسکوپی، دپارتمان جراحی بیمارستان میلاد، تهران، ایران (در حال حاضر)
  7. سهام‌دار و جراح عمومی و لاپاروسکوپی در دپارتمان جراحی بیمارستان عرفان، تهران، ایران (در حال حاضر)
  8. داور مجله Le Journal de Coelio-Chirugie
  9. داور مجله Iranian Journal of Medical Sciences
  10. داور مجله Journal of Clinical and Diagnostic Research

دوره بازآموزی

63

شرکت در
بیش از 63
دوره بازآموزی و
آموزش مدون

مقاله و کنفرانس‌ها

104

ارائه و چاپ
بیش از 104 مقاله
در مجلات و کنفرانس‌های
معتبر داخلی و خارجی

جراحی باز

8,800

انجام بیش از 8800
عمل جراحی عمومی و
جراحی دستگاه گوارش
به روش باز

جراحی لاپاروسکوپی

11,000

انجام بیش از 11000
عمل جراحی عمومی و
جراحی دستگاه گوارش
به روش لاپاروسکوپی