جراحی کیسه صفرا با یک برش ۱۲-۱۵ میلیمتری – روش جدید لاپاروسکوپی | دکتر شهرام نظری

Dr. Shahram Nazari

برای اولین بار در ایران ،اولین مورد جراحی برداشتن لاپاروسکوپیک کیسه صفرا تنها با یک برش کوچک پوستی ۱۲-۱۵ میلیمتری ،بدون برش اضافی بیشتری بر روی بدن بیمار با موفقیت در بیمارستان عرفان انجام شد.در روش متداول لاپاروسکوپی با ایجاد ۴ برش ۵و۱۰ میلیمتری و از خلال پورت های لاپاروسکوپی با کمک وسایل ظریف لاپاروسکوپی عمل جراحی انجام میشود که از نظر زیبایی اثر برش های جراحی بیشتر است و احتمال عوارض جراحی نظیر عفونت یا فتق نیز بیشتر میباشد. در روش حدید که یک عمل جراحی پیشرفته لاپاروسکوپی میباشد چون از خلال برش درون ناف انجام میشود (۱)اسکار(اثر برش جراحی)اضافی بر بیمار تحمیل نمیشود-ناف یک اسکار جراحی (قطع ناف پس از تولد) تلقی میشود (۲) این روش از آنجایی که از خلال ناف (یک ورودی طبیعی بدن)تلقی میشود ،این روش نوعی روش جراحی از خلال سوراخ های طبیعی بدن محسوب میشود.لذا به نظر اینجانب میتوان آنرا Natural Orifice Trans-Umbilical Laparoscopic Cholecystectomy (NOTU-LC) نامید. Single Scar Trans-Umbilical Laparoscopic Cholecystectomy(SCTU-LC) is a kind of Natural Orifice TransEndoscopic Surgery(NOTES).