مقایسه سه روش جراحی چاقی

روش اول

آناتومی عمل

 • جدا کردن قسمتی از معده به حجم تقریبی 30 میلی‌لیتر (محدودیت دریافت غذا)
 • اتصال قسمتی از روده به شکل Y و به طول 150-75 سانتیمتر به معده (ایجاد سوء جذب)

مکانیسم عمل جراحی

 • کاهش قابل توجه در حجم غذای قابل مصرف
 • ایجاد سوء جذب به علت بایپس روده
 • ایجاد سندرم دامپینگ در صورت مصرف چربی و شکر زیاد
 • کاهش وزن (طبق مطالعات و پیگیری 10 ساله در ایالات متحده)
 • از دست دادن بیش از 70 درصد وزن اضافه بدن طی 2 سال

مکمل غذایی

مولتی ویتامین، کلسیم، آهن و ویتامین 12B.

عوارض احتمالی

 • سندرم دامپینگ
 • تنگی
 • زخم معده
 • انسداد روده
 • آنمی (کم خونی)
 • کمبود آهن و اسید فولیک
 • نشتی محل استاپلر
 • خونریزی محل استاپلر

 • متوسط روزهای بستری در بیمارستان:3-1 روز
 • زمان بازگشت به کار: 3-2 هفته
 • متوسط طول عمل جراحی: 2 ساعت
روش دوم

آناتومی عمل

حدود 60 تا 80 درصد معده در طول انحنای بزرگ تا نزدیک محل اتصالش به مری، توسط استاپلر (Stapler) جدا شده و از بدن خارج می‌شود. باقیمانده معده به صورت لوله یا Tube باقی می‌ماند (محدودیت دریافت غذا)

مکانیسم عمل جراحی

 • کاهش قابل توجه در حجم غذای قابل مصرف
 • سوء جذب ندارد
 • سندرم دامپینگ ندارد
 • کاهش وزن (طبق مطالعات و پیگیری 10 ساله در ایالات متحده)
 • از دست دادن بیش از 70-60 درصد وزن اضافه بدن طی 2 سال
 • نتایج طولانی مدت در دسترس نیست

مکمل غذایی

مولتی ویتامین و کلسیم (در دوران کاهش وزن).

عوارض احتمالی

 • تهوع و استفراغ
 • سوزش سر دل
 • کاهش وزن ناکافی
 • نشتی محل استاپلر
 • خونریزی محل استاپلر

 • متوسط روزهای بستری در بیمارستان: 3-1 روز
 • زمان بازگشت به کار: 2-1 هفته
 • متوسط طول عمل جراحی: 1ساعت
روش سوم

آناتومی عمل

ایجاد قسمتی به حجم 30 سی‌سی در قسمت فوقانی معده با قرار دادن یک حلقه سیلیکونی قابل تنظیم (Adjustable Gastric Banding)

مکانیسم عمل جراحی

 • کاهش قابل توجه در حجم غذای قابل مصرف
 • ایجاد احساس پری
 • قابل تنظیم
 • کاهش وزن (طبق مطالعات و پیگیری 10 ساله در ایالات متحده)
 • از دست دادن بیش از 60 درصد وزن اضافه بدن طی 2 سال
 • نیاز به تنظیم مداوم

مکمل غذایی

مولتی ویتامین و کلسیم (در دوران کاهش وزن).

عوارض احتمالی

 • کاهش وزن آهسته
 • لغزش باند
 • نفوذ باند به داخل معده
 • عفونت باند
 • مشکلات محل پورت زیر پوست (محل تنظیم باند)
 • عدم کار کرد باند
 • تهوع و استفراغ

 • متوسط روزهای بستری در بیمارستان: سرپایی یا 1 روز
 • زمان بازگشت به کار: 1 هفته
 • متوسط طول عمل جراحی: 40 دقیقه