سنگ كيسه صفرا، ترمیم فتق‌های شکمی، بستن لوله‌های تخمدانی یا برداشتن کیست‌های تخمدانی همزمان با جراحی چاقی

چنانچه نتایج تست‌هاي آزمایشگاهی و سونوگرافي وجود سنگ كيسه صفرا را تأييد كرده باشد مي‌توان به صورت همزمان اين عمل جراحي را نيز بدون عارضه انجام داد. هر دو عمل از طريق لاپاروسكوپي و بدون ايجاد سوراخ‌هاي جديد در شكم و تنها از طريق سوراخ‌هاي قبلي قابل انجام مي‌باشند. انجام سایر اعمال جراحي نظیر ترمیم فتق‌های شکمی، بستن لوله‌های تخمدانی یا برداشتن کیست‌های تخمدانی نیز مي‌تواند به صورت همزمان و فقط با افزایش مختصر در هزينه‌هاي بیمارستانی در همان عمل جراحي چاقي انجام گيرند.